Informare aupra protecției datelor cu caracter personal GDPR , conform noilor prevederi legale, privind REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 
Avand in vedere obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană aflată în relație contractuală cu noi, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de GDPR:
DEFINIȚII
a) operator de date – noi, furnizorul TELECOMED SRL
b) persoana vizată – persoana fizică desemnată de cumpărător (persoană juridică) sau potentialul cumpărător,  pentru corespondență , încheierea contractelor sau ducerea la indeplinire a obligatiilor contractuale si care furnizează date cu caracter personal;
c) “date cu caracter personal ” – orice informații referitoare la o persoana fizica identificabila in mod direct sau indirect
 
COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
            Navigarea pe paginile site-ului nostru este posibila fara nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situatii specifice, persoanelor vizate li se pot colecta si prelucra anumite date cu caracter personal.
            Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către TELECOMED SRL numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR )
Vă instiintam ca prelucrăm date personale numai in urmatoarele scopuri:
  1. Inregistrarea comenzilor transmise de către reprezentantul cumpărătorului
  2. Trimiterea marfurilor prin serviciul de curierat catre destinatarii desemnati de cumpărător ca și persoane de contact pentru livrare
  3. Inregistrarea contractelor comerciale, a facturilor pe care sunt mentionate date cu caracter personal ale delegatului desemnat de cumpărător
  4. Trimiterea de informări comerciale (newsletter) , numai pe bază de abonare la newsletter, abonarea voluntară având caracter de consimțământ liber exprimat
  5. Trimiterea de oferte personalizate, numai la solicitarea persoanei vizate
 
DATELE PE CARE LE COLECTĂM
 
      Datele cu caracter personal pe care ni le furnizati, sunt necesare la indeplinirea contractelor precum și pe linia activității financiar-contabile.
      Pentru comunicări comerciale și ducerea la îndeplinire a contractelor comerciale colectăm și prelucrăm următoarele date cu caracter personal : numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon. Comenzile pot fi transmise pe e-mail fără a fi necesară înregistrarea unui cont de utilizator. Pentru onorarea comenzilor solicităm următoarele date: denumirea firmei, datele fiscale ale firmei, adresa de facturare, adresa de livrare, persoana de contact si numar de telefon.
      Deschiderea unui cont de utilizator pentru transmiterea de comenzi si utilizarea acestei facilitați este opțională, întrucat la o firmă pot lucra mai multe persoane, utilizând această interfață în scop de documentare. Pentru comandă nu solicităm și nu  este obligatoriu să furnizați CNP și data nasterii, ci doar să trimiteți o comandă pe e-mail office@telecomed.ro cu denumirea firmei, datele fiscale ale firmei, adresa de facturare, adresa de livrare, persoana de contact si numar de telefon. Dacă dumneavoastră doriți să vă deschideți un cont de utilizator înseamnă că datele pe care le furnizați prin completarea formularului Deschide cont , au fost furnizate pe baza consimțământului liber, specific, informat si lipsit de ambiguitate.
        În cazul în care aveți întrebări în legătură cu datele furnizate de dumneavoastră ne puteti solicita clarificări la e-mail office@telecomed.ro
        Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, firma de curierat, autorități publice centrale/ locale (ex. autoritati financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate socială ) în condițiile legii.
        Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, TELECOMED SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu politica de retenție a datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, TELECOMED SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
TELECOMED SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.
    
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
        Conform legii, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.
Observație:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
       Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la transmisa pe e-mail office@telecomed.ro in atentia persoanei responsabile cu protectia datelor sau prin posta la secretariatul societatii TELECOMED SRL,  din Valea Adanca, Str Iuga Voda Nr. 10, jud. Iasi.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, TELECOMED SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu politica de retenție a datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, TELECOMED SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
      TELECOMED SRL  poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, imputerniciti ai TELECOMED SRL ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de TELECOMED SRL , conform conditiilor din politica proprie de protectie a datelor cu caracter personal.
 
VĂ REAMINTIM : VINDEM NUMAI PERSOANELOR JURIDICE !!!
 
 
 
Înscrieți adresa dvs. de email pentru a primi ultimele noutăți:

Promo:

» toate promotiile

 
 
 
 
 
 
 

aparatura de laborator,aparate de masura si control,aparat de masura,aparatura de precizie,aparatura de laborator precisa,aparate de precizie,aparatura de masura si control,sticlarie de laborator,materiale didactice,ustensile de laborator,balanta,microscop,ph-metru